Interviews - Röportajlar

Body: 

Ibrahim Sirkeci interviews - röportajları

Scroll down for videos - videolar için aşağıya bakınız

Newspaper interviews - Gazete röportajları

2015, 13 October. “Suriyeli göçmenlere tek çözüm: Ulus Ötesi Barış Projesi”, interviewed by Faruk Eskioğlu for Olay Gazetesi and Acik Gazete. 2015, 26 August. "Bu göçün artıları olabilir" - Prof. Sirkeci ile Al Jazeera için Selma Bardakcı konuştu.
2015, 21 June. "3. Dünya Savaşı başladı bile…" - Prof. Sirkeci ile Avrupa ve Türkiye’de mültecilik, göç, göçmenlik ve Suriyeli mülteciler üzerine BirGün gazetesinden Selami İnce konuştu.

TV interviews - TV röportajları

Hayat TV - 04/10/2015 Artı Eksi 7 with Faruk Eskioğlu
on Syrian refugees and European responses
Suriyeli göçmenler ve Avrupa'nin tepkileri üzerine

Hayat TV - 29/07/2015 Artı Eksi 7 with Faruk Eskioğlu
on migration, conflict, integration and Turks in London
Göç, çatışma, uyum ve Londra'daki Türkler üzerine

Edirne TV - 02/04/2015 News
on Transnational Marketing and Transnational Consumers
Ulusötesi pazarlama ve ulusötesi tüketiciler üzerine

Voice of America - 14/11/2013 News with Henry Ridgwell
on Syrian Kurds Defeat Islamists, Declare Autonomy
Suriye krizi ve Kürtlerin İslamcıları püskürtüp özerklik ilanı üzerine

CNN Turk - 24/06/2013 5N1K with Cüneyt Özdemir
on flag crisis and conflict in Northern Ireland
Bayrak krizi, çatışma ve Kuzey İrlanda üzerine

Channel 9 - 21/06/2013 21:00 Prime time news - Bangladeshi channel
on remittances and book launch of Transnational Marketing and Transnational Consumers sponsored by Ria Financial at Regent's University London
göçmen dövizleri ve Ulusötesi Pazarlama ve Ulusötesi Tüketiciler kitabının Ria Financial tarafından desteklenen tanıtım toplantısı üzerine

Islam Channel UK - 28/03/2013 The World This Week with Phil Rees
on Kurdish peace process in Turkey and propsects for the future of the Kurds
Türkiye'de barış süreci ve Kürtlerin geleceği üzerine