Göç ve Uyum

Body: 
Göç ve Uyum kapak

Göç ve Uyum
derleyenler: Betül Dilara Şeker, İbrahim Sirkeci, M. Murat Yüceşahin.
Aşağıdaki linklerden kitabı satın alabilirsiniz.
Bu kitabın e-book versiyonu 2015’in ikinci yarısında yayınlanacak.

karton kapak | ISBN: 978-1-910781-06-7
Lulu’dan Satın Al | Waterstones’dan Satın Al | Amazon’dan Satın Al

sert kapak | ISBN: 978-1-910781-08-1
Lulu’dan Satın Al | Waterstones’dan Satın Al | Amazon’dan Satın Al

İçindekiler Uyum Çalışmalarına Giriş - İbrahim Sirkeci, M. Murat Yüceşahin, Betül Dilara Şeker Bölüm 1: Göç ve Uyum Süreci: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme - Betül Dilara Şeker Bölüm 2: Göçmenlerde Sosyo-Psikolojik Entegrasyon Analizi - Duygu Türker ve Ayselin Yıldız Bölüm 3: Entegrasyon/Uyum: Kavramsal ve Yapısal Bir Analiz - Ali Çağlar ve Abdülkadir Onay Bölüm 4: Türkiye’de Kamu Yönetiminde Uyum Çalışmaları - Güven Şeker Bölüm 5: Göç, Kente Bağlılık ve Bireycilik-Toplulukçuluk: Kültürel ve Mekansal Göstergeler - Melek Göregenli ve Pelin Karakuş Bölüm 6: ABD, Ohio, Columbus’ta Latin Göçmenler, Ayrımcılık ve Uyum - Jeffrey H. Cohen ve Nidia Merino Chavez Bölüm 7: İngiltere’de Göçmenlerin Ekonomik Uyumu ve İşgücü Piyasasında Azınlıklar - İbrahim Sirkeci ve Necla Açık Bölüm 8: Göçmenlerin İtalya'da Entegrasyonu - Fabio Salomoni Bölüm 9: Türkiye’de Göçün Farklı Tipleri ve Yönetim Stratejileri - Zerrin Toprak Karaman Bölüm 10: Türkiye’de Almanlar ve Almancılar - Sinan Zeyneloğlu ve İbrahim Sirkeci Bölüm 11: Göçmen ya da Yerli Olmaya İlişkin Algılar: Selçuk’la Çift-kültürlü Özdeşim Süreci - İrem Umuroğlu, Melek Göregenli, Pelin Karakuş Bölüm 12: Türkiye’de Yerleşik Yabancılar: Avrupa Birliği Emeklilerin Güneşi Arayışı - Halil İbrahim Bahar Bölüm 13: Yerleşik Yabancıların Toplumla Bütünleşme Aracı Olarak Danışma Meclisleri ve Kent Konseyleri - İbrahim Güray Yontar

Transnational Press London | Tüm Hakları Saklıdır - All rights reserved